Wysoką jakość betonu uzyskujemy dzięki zastosowaniu w procesie produkcji automatów do dozowania surowców.

Posiadamy własne laboratorium, w którym sprawdzamy jakość dostarczanych surowców, wykonujemy własne projekty recept mieszanek betonowych. Na bieżąco kontrolujemy proces technologiczny produkcji zapraw i betonów. Do każdej partii betonu wydajemy deklarację zgodności oraz świadectwo jakości.

Dodatkowo udzielamy bezpłatnej informacji w zakresie technologii betonu.